ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

 

 Αιρετό Δ.Σ.  (Συγκρότηση σε σώμα 08/02/2017)

Πρόεδρος Δ.Σ.: Καλαϊτζής Ξάνθιππος

 

 3973 5ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 3902 4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 3721 2ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 3690_1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προσωρινό Δ.Σ.  (Συγκρότηση σε σώμα 02/11/2016)

Πρόεδρος Δ.Σ.: Καλαϊτζής Ξάνθιππος

3651_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

Προσωρινό Δ.Σ.  (Συγκρότηση σε σώμα 07/09/2016)

Πρόεδρος Δ.Σ.: Ελένη Βασιλοπούλου

3645_ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ