Ο οικοδομικός μας συνεταιρισμός, διέπεται ως προς τη λειτουργία του, μετά την κατάργηση του Προεδρικού διατάγματος 93/1987, από το Νόμο 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών.

Περαιτέρω, όσον αφορά, το καθεστώς των έργων υποδομής, ως προς τις προθεσμίες ολοκλήρωσης τους, αλλά και τις συνέπειες από την μη ολοκλήρωση τους, την έκδοση οικοδομικών αδειών εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4030/2011.