13/03/2017

Αγαπητοί Συνεταίροι,

 
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών  και υποβολλής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. οι δασικοί χάρτες με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρήσεων την 6η Απριλίου 2017 (κάτοικοι εσωτερικού) και 26η Απριλίου 2017 (κάτοικοι εξωτερικού).
 
Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε όσον αφορά την νήσο Καβαλλιανή, διαπιστώσαμε εσφαλμένη αποτύπωση, την οποία και επισημάναμε άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία, από την οποία λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα διορθωθεί άμεσα. Το Δ.Σ. σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς παρακολουθεί το θέμα και θα προβεί στην όποια περαιτέρω διαδικασία απαιτηθεί για την διασφάλιση της ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας  του Συν/μού για την περίπτωση που απαιτηθούν ενέργειες των συνεταίρων ιδιοκτητών.
 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση
 
εκ της Διοικήσεως
Π.Α.Ο.Σ.Υ.Ε.Τ. ΣΥΝ.Π.Ε.