Ο Συνεταιρισμός έχει αποκλειστικό σκοπό την αναμόρφωση, ανάπλαση, εξυγίανση και γενικά αξιοποίηση χάριν των μελών του της εκτάσεως του, ολόκληρη τη Νήσο Καβαλιανή καθώς και την παρακείμενη βραχονησίδα Μπαθερίστα που ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Καρύστου Ευβοίας, .